مجتمع رفاهی تفریحی شهرسبز رامسر به اطلاع می رساند علاوه بر ارائه پکیج های مختلف تخفیفی در قبال حضور تورهای گردشگری، استفاده از امکـانات مـشابه ارائه شده به اعضای محترم تور گردشگری را به صورت رایگان در اختیار لیدرهای تورهای گردشگری و رانندگان تورهای گردشگری قرار می دهد.

اشتراک گذاری نوشته در :