ارتباط با ما

پیغام بگذارید

آدرس :

مازندران ، کیلومتر ۵ غرب رامسر

تلفن تماس :

۰۱۱-۵۵۰۵

پست الکترونیک :

info@telecabinramsar.com

[wwp_vc_gmaps disable_auto_zoom=”false” zoom=”16″ height=”600″ custom_map_style=”dark” map_type_control=”false” zoom_control=”false” enable_api_key=”yes” api_key=”AIzaSyDS0xMdE2r-3TK8_XKlDrLXA1Of08InVhA” language=”fa”][wwp_vc_gmaps_marker lat=”36.958229″ lng=”50.600491″ predefined_marker_icon=”green” marker_description=”JUQ5JTg1JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUI5JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg3JUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE4JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUIxJTIwJTI4JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUIxJTI5JTBB”][/wwp_vc_gmaps]
آخرین مطالب و اطلاعات یونیسف درباره بیماری ویروس کرونا
This is default text for notification bar