سرگذشت بیلیارد

ورزش بیلیارد دارای تاریخچه بسیار غنی می باشد و اغلب مردم از دوران نوجوانی علاقمند به این ورزش فکری و جذاب می شوند و آنرا به صورت حرفه ای می آموزند که ما در اینجا به اختصار به توضیح آن می پردازیم .

تا قرن پانزدهم این بازی مدتی در اروپای شمالی و گویا در فرانسه بر روی چمن مانند بازی کروکت ( نوعی بازی با گوی و حلقه ) انجام می شده است. بعد از مدتی این بازی به مکانهای سربسته بر روی میز پوشیده از پارچه سبز که شبیه به چمن بوده تغییر مکان یافته و در اطراف لبه های این میز حاشیه ای ساده قرار گرفته بود.

بیلیارد در ابتدا با دو توپ بر روی یک میز شش حفره ای با یک حلقه شبیه به حلقه بازی کروکت و یک چوب عمود که به عنوان سپر بود، انجام می شد. تا قرن هجدهم به تدریج حلقه و سپر ناپدید شدند و تنها حفرها و توپها باقی ماندند.

قبل از سال ۱۸۰۰ این بازی به عنوان بیلیارد اعیان زادگان شناخته می شد اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم با حرفه ها و مشاغل مختلف از آغاز این بازی را انجام می دادند.

بازی های جذاب و پرطرفدار در بیلیارد

 

انواع بازی ها :

ایت بال یک بازی اعلام ضربه ای است که با توپ سفید (کیو بال ) و ۱۵ توپ هدف شماره دار از یک تا ۱۵ است. یک بازیکن باید توپهای از ۱ تا ۷ (توپهای تمام رنگی یا solid ) و بازیکن دیگر توپهای ۹ تا ۱۵ ( توپهای خطی یا stripe ) را در پاکت بیاندازد و وقتی گروه توپهای یک بازیکن همه وارد پاکت شدند آن وقت با وارد کردن توپ ۸ به طور قانونی در پاکت برنده گیم خواهد بود.

اعلام ضربه این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل از ضربه می باشد اما توپهای کاملا واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند ولی این حق بازیکن حریف می باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نماید.

ضربه های ترکیبی و غیره که از طریق باند ضربه زده می شود به دلیل مشخص نبودن باند و توپ وپاکت هدف اعلام می گردد . اما در زمان ضربه نیازی به اعلام جزئیات آن از قبیل شماره باند – گوشه ها – توپهای به هم چسبیده و غیره نیست. توپهای که به طور خطا وارد پاکت شوند در پاکت باقی می ماند بدون توجه به این که توپهای مورد نظر متعلق به ضربه زننده و یا حریف او می باشد در زمان شروع گیم و پخش نیاز به اعلام ندارد و بازیکنی که در اجرای پخش توپها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیاندازد بازی او ادامه دارد ولی هنوز نیز آزاد می باشد و رنگی انتخاب نشده است.

بازیکن ضربه زننده می بایست اولین بار ضربه را به توپ خود بزند و اگر در ادامه توپ حریف پاکت شود خطایی صورت نگرفته و بازیکن بعدی ادامه خواهد داد.

آموزش ایت بال Eight Ball

قوانین و آموزش آنها بطور خلاصه

شروع بازی :شروع بازی :

چیدن توپها: توپها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که بود ۸ در وسط مثلث یک توپ در نوک آن و در روی نقطه پیرامید و یک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.

پخش قانونی ( شروع گیم ) :

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید ( با توپ سفید از پشت خط شروع ) طوری توپها را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیافتد یا حداقل ۴ توپ شماره دار با باند برخورد نمایند . چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباشد خطا محسوب شده و بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد مجدداً شروع کند یا میز را به همان شکل قبول نماید.

افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش

۱.چنانچه در یک پخش ( شروع بازی ) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود کلیه ی توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( به جز توپ شماره ۸ که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده) آن عمل خطا می باشد.

۲. میز باز محسوب می شود.

تذکر : در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد کرد و برای ضربه زدن به توپهای هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کنند که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته و از طریق باند در برگشت با آنها برخورد نماید. و یا با ضربه برگشتی و یا ضربه کاروم استفاده نماید.

اگر توپها در پخش از میز به بیرون پرتاب شوند:

اگر بازیکنی توپی را در زمان پخش به بیرون از میز پرتاب نماید این عمل خطا بوده و بازیکن بعدی اختیار دارد

۱.میز را با شرایط موجود قبول کند

۲. توپ سفید را پشت خط شروع قرار داده و بازی کند.

وضعیت میز باز :

میز باز :

میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپهای رنگی یا خطی توسط بازیکنان انجام نشده باشد. زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپهای تمام رنگی به جهت در پاکت انداختن توپهای خطی و بر عکس مجاز می باشد.

تذکر : میز همیشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب می شود و زمانی که میز باز است می توان برای وارد کردن توپ هدف در پاکت ابتدا به توپهای تمام رنگی یا خطی ضربه زد هر چند اگر اولین ضربه به توپ ۸ برخورد کند خطا محسوب شده و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود و توپهای در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقی می مانند.

انتخاب گروه توپ ها :

انتخاب گروه توپ ها :گروه توپهای تمام رنگی و یا خطی در زمان پخش مشخص نمی گردد حتی اگر توپهای وارد شده در پاکت از یک یا دو گروه باشند چون همیشه بلافاصله پس از پخش میز باز می باشد و زمانی انتخاب گروه توپ ها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش به طور قانونی وارد پاکت نماید.

توپهای در پاکت افتاده غیر قانونی: 

یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که: 

۱. همزمان با ارتکاب خطا باشد

۲. توپ در پاکت اعلام شده نیافتد

۳. توپ هایی که از میز به بیرون پرتاب می شوند: 

۴. زمانی که توپ از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ شماره ۸ که در آن صورت بازیکن گیم را باخته است. توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند.

بازی پ شماره ۸ :

چنانچه موقع ضربه قانونی توپ ۸ ، توپ سفید وارد پاکت شود و یا خطایی صورت گیردبه شرطی که توپ ۸ در پاکت نیفتد بازیکن گیم را نباخته است و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود.

تذکر : کلیه خطا ها باید قبل از ضربه بعدی اعلام شود در غیر این صورت خطا تلقی نخواهد شد .

باخت گیم :

بازیکن در شرایط ارتکاب خطا های زیر گیم را باخته است :

۱-در زمان افتادن توپ ۸ در پاکت مرتکب خطا شود. (بجز زمان پخش و شروع گیم)

۲- هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ ۸ را وارد پاکت نماید.

۳- هر زمان از بازی توپ ۸ را به بیرون از میز پرتاب کند.

۴- توپ ۸ را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیاندازد.

۵- توپ ۸ را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند .

(جز در زمان پخش و شروع گیم )

امکانات جانبی هتل بام

هدف بازی :

این بازی با نه توپ شماره دار یک تا ۹ و کیوبال (توپ سفید) انجام می شود هر بازیکن باید اول به توپی که پایین ترین شماره را در روی میز دارد ضربه بزند و پس از ضربه اول به پایین ترین شماره چنانچه توپ دیگری نیز وارد پاکت شود قانونی بوده وتا زمانی که به طور قانونی توپهای شماره دار وارد پاکت شود مورد قبول می باشد و تا وقتی که به طور قانونی توپهای شماره دار وارد پاکت شوند نوبت آن بازیکن ادامه دارد مگراین که مرتکب خطا شده یا کیوبال به توپشماره دار نخورد و یا توپ ۹ را وارد پاکت نموده و گیم را ببرد.

ضمناً در صورت ارتکاب خطای بازیکن حریف او می تواند کیو بال را در هر جای میز قرار داده و بازی را ادامه دهد و نیازی به اعلام کردن ضربه توسط بازیکنان وجود ندارد و مسابقه زمانی تمام می شود که بازیکنان تعداد گیم های مشخص شده را ببرند . در کلیه بازیهای ضربه قانونی ضربه ای است که بعد از اصابت نوک چوب (tip ) با کیو بال یک شماره دار یا کیوبال با باند برخورد نماید.

نحوه چیدن توپها

توپ های شماره دار توسط یک چهر گوش (لوزی) چیده می شود به نحوی که توپ یک در راس و در روی نقطه پیرامید و توپ ۹ در وسط و توپ های دیگر به طور اتفاقی و به صورت فشرده در حد امکان در اطراف ۹ قرار می گیرند و بازی زمانی که کیوبال در پشت خط شروع است آغاز می شود.

ضربه شروع قانونی

قوانین شروع بازی در کلیه مراحل بازی حاکمیت دارد با استثنا موارد مشروحه زیر: شروع کننده باید ابتدا به توپهای چیده شده(رکینگ) طوری ضربه بزنند که حداقل یکی از توپ ها در پاکت بیفتد یا چهار توپ شماره دار به باند برخورد نماید.

چنانچه کیوبال در شروع بازی در پاکت بیفتد و یا به بیرون میز پرتاب شود و یا موارد یاد شده در بند یک اجرا نشود خطا بوده و بازیکن بعدی می تواند از قانون کیو بال در دست از هر جای میز استفاده نماید.

اگر در ضربه شروع یکی از توپ ها به بیرون پرتاب شود خطا محسوب شده و بازیکن بعدی کیو بال در دست از هر جای میز بوده و توپ به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرد. ( مگر اینکه توپ به بیرون پرتاب شده توپ ۹ باشد که در آن صورت توپ ۹ در روی میز قرار خواهد گرفت.)

اگر در ضربه شروع توپ ۹ وارد پاکت شود زننده برنده بازی می باشد به شرط آنکه هیچ خطایی مرتکب نشده باشد.

زمانی که بازیکنی مرتکب خطا می شود نوبت خود را از دست می دهد و توپ های در پاکت افتاده روی میز قرار نمی گیرند(مگر توپ ۹ که اگر در پاکت بیافتد روی میز قرار می گیرد) و بعد از خطا بازیکن بعدی کیوبال در دست خواهد داشت که می تواند از هر جای میز بازی را ادامه دهد و چنانچه بازیکنی مرتکب چندین خطا در یک ضربه شود یک خطا محسوب می شود.

ضربه تحمیلی push out

بازیکنی که بلافاصله پس از ضربه شروع گیم باید بازی کند می تواند با اجرای این قانون کیو بال را در یک وضعیت بهتری قرار دهد. در این قانون ضرورتی برای تماس کیوبال با یک توپ شماره دار و یا باند وجود ندارد ولی بقیه مواردی که خطا محسوب می شود به قوت خود باقی است. که البته بازیکن قبل از ضربه باید اعلام push out نماید که در صورت اعلام نکردن ضربه عادی به حساب آمده و موارد قانونی رعایت خواهد شد. کلیه توپ هایی که در ضربه تحمیلی push out در پاکت بیافتند و به حساب بازیکن منظور نمی شود و در داخل پاکت باقی می مانند مگر توپ شماره ۹. پس از اجرای قانون push out بازیکن بعدی می تواند بازی را ادامه دهد و یا از بازیکنی که ضربه push out را اجرا کرده بخواهد که خود او بازی را ادامه دهد. ضربهpush out خطا به حساب نمی آید، مگر این که تخلف از قانون صورت گیرد یا خطایی مر تکب شود. و وقتی push out غیر قانونی انجام شود. مثل ارتکاب هر خطا جریمه خواهد داشت اما اگر در ضربه شروع گیم کیوبال در پاکت بیفتد بازیکن بعدی نمی تواند قانون push out را اجرا نماید.

اگر توپ شماره دار از روی میز به بیرون پرتاب شود:

خطا می باشد و مجددا روی میز قرار نمی گیرد به جز توپ ۹ که روی نقطه foot spot قرار گرفته و بازیکن بعدی BALLINHAND خواهد بود.

اگر توپ سفید به صورت ضربه اریب یا عمودی:

از روی یا کنار توپ مانع پرش نمایدخطا می باشد. در صورتیکه به صورت خطا به زیر کیو بال ضربه زده باشد و دراجرای درست ضربه پرش JUMP SHOT خود یک تکنیک می باشد.

سه خطای متوالی: در سه ضربه پی در پی باعث باخت گیم می باشد.

آموزش بازی اسنوکر

هیجان و سرعت را توصیه می کنیم !

هدف از بازی اسنوکر :

هر بازیکن باید اول به توپ قرمز ضربه بزند. پس از pot کردن توپ قرمز بازیکن حق دارد و باید به توپ رنگی ضربه بزند. بازیکن در انتخاب توپ رنگی آزاد می باشد.

اگر توپ رنگی بازیکنی pot شد همچنان می تواند ادامه دهد و حال باید یک بار دیگر توپ قرمز را بزند.پس از تمام شدن توپ های قرمز و آخرین توپ رنگی که با توپ قرمز زده شده است حال نوبت توپ زرد و به ترتیب تا توپ مشکی می باشد. مراحل پیشرفته مثل زدن توپ قرمز و حالت گرفتن برای توپ رنگی و دیگر مراحل فنی را در دوره آموزشی سوم خدمتتان عرضه خواهم نمود.

خط بالک(baulk):

خط مستقیم که به موازات باند پایین و به فاصله ۷۳۷ میلیمتر از آن ترسیم می شود خط baulk نامیده می شود.

منطقه D :

نیم دایره ای که مرکز آن مرکز خط Baulk و شعاع آن ۲۹۲ میلیمتر است.

نقاط توپهای رنگی :

چهار نقطه روی خط مرکزی میز به شرح زیر وجود دارند.

نقطه توپ سیاه که به فاصله ۳۲۴ میلی متر از باند بالا قرار دارد.

نقطه مرکزی یا نقطه توپ آبی که دقیقاٌ در مرکز میز بین باند بالا و پایین می باشد.

نقطه پیرامید یا نقطه توپ صورتی که دقیقاً وسط نقطه توپ آبی و باند بالا می باشد. نقطه توپ قهوه ای که مرکز خط baulk منطقه D بوده و توپ زرد در گوشه سمت راست و توپ سبز در گوشه سمت چپ منطقه D قرار دارند.

فرم FRAME : 

یک فرم عبارت است از مدت زمانی که اولین ضربه برای پخش کردن توپها زده می شود تا : یک بازیکن در نوبت خود بازی را واگذار نماید.

  • یا فقط زمانی که توپ سیاه روی میز است ضربه زننده به دلیل داشتن امتیاز بیشتر از (۱+۷) فریم را می برد.
  • یا فقط زمانی که توپ سیاه روی میز است با افتادن توپ سیاه در پاکت یا ارتکاب هر خطا فریم پایان می یابد.

ضربه زننده :

ضربه زننده کسی است که در حال بازی است تا زمانی که داور پایان نوبت او را اعلام نماید.

ضربه  :

زمانی که ضربه زننده با نوک چوب به توپ سفیدcue ball می زند ضربه ایجاد می شود. ضربه زمانی درست است که هیچ تخطی از قانون صورت نگیرد. تا زمانی که کلیه توپهای روی میز به صورت ساکن و بی حرکت قرار نداشته باشند ضربه کامل نیست. ضربه می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شکل ذیل انجام شود.

الف ) اگر توپ سفید بدون تماس با باند به توپ هدف برخورد نماید ضربه مستقیم خواهد بود.

ب ) اگر توپ سفید قبل از برخورد با توپ هدف با یک یا چند باند تماس پیدا کند ضربه غیر مستقیم انجام شده است .

انداختن توپها در پاکت (POT) :

زمانی که توپی قانونی و بدون ارتکاب خطا وارد پاکت شود عمل potصورت گرفته است .

BREAK : 

تعداد توپهایی که یک بازیکن در یک نوبت از بازی وارد پاکت کرده و امتیاز کسب می کند break  نامیده می شود .

توپ در دست (ball in hand ) :

توپ سفید یا کیو بال زمانی در دست است که :

۱) قبل از شروع فریم باشد. 

۲) یا توپ سفید داخل پاکت بیفتد.

۳) یا توپ سفید خارج میز پرتاب شود.

توپ سفید در دست خواهد بود تا :

۱) به طور قانونی بازی انجام شود.

۲) یا خطایی توسط بازیکن ضربه زننده صورت گیرد.

توپ در جریان بازی :

تا زمانی توپ سفید در دست نباشد در جریان بازی است .

توپ هدف از شروع فریم تا افتادن در پاکت و یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی هستند.

عدم برخورد کیو بال با توپ هدف_ miss :

وقتی کیو بال ابتدا به توپ در نوبت برخورد ننماید مرتکب عمل miss شده است .

ضربه همزمان به دو توپ :

به جز دو توپ قرمز و یا توپ آزاد و توپ در نوبت اگر دو توپ همزمان ضربه بخورند خطا محسوب می شود.

توپهای به هم چسبیده(Touching ball ):

اگر کیوبال به توپ یا توپهایی که نوبت بازی آنها است بچسبد ، داور باید اعلام کند (( توپهای به هم چسبیده )) و اینکه چه توپ و یا توپهایی به کیوبال چسبیده را نشان دهد. زمانیکه اعلام می شود (توپهای به هم چسبیده )ضربه زننده باید کیو بال را طوری از توپ چسبیده دور کند که آن توپ به هیچ عنوان تکان نخورد که در صورت تکان خوردن ضربه هل بوده و خطا می باشد.

اگر کیوبال به توپی که نوبت بازی آن نیست بچسبد و یا نزدیک آن باشدو از داور سوال شود که آیا این توپها بهم چسبیده یا نه، او جواب آری یا نه را خواهد داد و بازیکن باید طوری به کیوبال ضربه بزند که آن توپ تکان نخورده و کیوبال در ضربه اول به توپ در نوبت برخورد نماید

چنانچه کیو بال هم به توپ در نوبت و هم توپ خارج از نوبت بچسبد داور فقط به توپ در نوبت اشاره خواهد کرد و اگر ضربه زننده از داور سوال کند که آیا کیو بال به توپ خارج از نوبت هم چسبیده یا نه، او حق دارد جواب دهد.

اگر داور متقاعد شود که حرکت توپ چسبیده به کیوبال بدون دخالت ضربه زننده می باشد نباید اعلام خطا نماید.

چنانچه توپی در زمان کنترل داور به کیوبال نچسبیده باشد و قبل از ضربه بازیکن به نظر برسد که بهم چسبیده است داور باید آن توپ ها را به صورتی که خودش قبول دارد جابجا نماید.

 

جریمه هایی که با ارزش ۷ امتیازی محاسبه می شوند:

  • استفاده کردن از هر توپی خارج از میز برای هر منظوری
  • استفاده کردن از هر توپی خارج از میز برای هر منظوری
  • استفاده کردن از هر وسیله برای اندازه گیری فاصله ها و دهانه پاکت ها
  • پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز دوباره با توپ قرمز بازی کند.
  • به جز توپ سفید با هر توپی به جای کیو بال بازی نماید.
  • زمانی که داور توپ انتخابی بازیکن را سوال کرده اما بازیکن جواب ندهد.
  • پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز و قبل از انتخاب توپ رنگی مرتکب خطا شود.

امکانات جانبی هتل بام

رزرواسیون هتل بام

جهت رزرو هتل ، کلبه های جنگلی ، رستوران و کافی شاپ ایل میلی می توانید از طریق فرم آنلاین در همین سایت اقدام نمائید و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی و یا اطلاعات تکمیلی با واحد رزرواسیون هتل بام سبز ، آژانس گردشگری بام سبز تماس حاصل فرمائید.

موارد قابل توجه :

ساعت کار تله کابین از ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ عصر


تحویل اتاق به میهمانان ساعت ۱۵:۰۰ و زمان تخلیه ۱۲:۰۰ می باشد.


همراه داشتن شناسنامه یا صیغه نامه با مهر برجسته الزامی است.


به همراه داشتن انواع حیوانات و پرندگان اکیداً ممنوع می باشد.


مدیریت هتل بام سبز اقامتی خوش را برای شما آرزومند است .


اطلاعات دسترسی

خطوط دیجیتال :               ۵۵۰۵ – ۰۱۱


داخلی هتل بام :                  ۱۰۰


شماره همراه هتل بام :        ۳۵۱۹ ۵۳۶ ۰۹۱۲


شماره همراه پذیرش هتل :        ۹۱۷۰ ۲۹۰ ۰۹۱۱


پست الکترونیک :               hotelbam.ramsar@gmail.com


اینستــاگرام :                       instagram.com/shahre_sabzz


اکنون رزرو کنید !

رزواسیون هتل