زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

بهای بلیط ها و شرایط آنها

بهای ورودی تله کابین رامسر

ردیفبهای واحدنرخ اصلی (ریال)توضیحات
۱بهای ورودی عابر پیاده ۱۰/۰۰۰
۲بهای ورودی خودروهای سواری۵۰/۰۰۰
۳بهای ورودی مینی بوس۲۰۰/۰۰۰
۴بهای ورودی اتوبوس۴۰۰/۰۰۰

بهای امکانات و تجهیزات تله کابین رامسر

ردیفبهای واحدنرخ اصلی (ریال)توضیحات
۱بهای بلیط تله کابین برای هر نفر ۳۰۰/۰۰۰۱.ظرفیت هر کابین ۴ نفر و مدت زمان رفت و برگشت مسیر ۳۰ دقیقه می باشد. ۲.استفاده برای افراد زیر ۵ سال رایگان می باشد ۳.طول مسیر ۱۸۰۰ متر
۲بهای کارتینگ۲۵۰/۰۰۰ ۱.مدت زمان ۶ دقیقه برای هر نفر ۲.ظرفیت استفاده کنندگان به صورت همزمان ۱۲ نفر می باشد
۳بهای بلیط زیپ لاین۵۰۰/۰۰۰۱. کل مسیر شامل ۴ ایستگاه به طول ۳۵۰ متر ۲.محدوده وزنی بین ۴۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم ۳.محدوده سنی برای افراد بالای ۱۰ سال
۴بهای بلیط پینت بال۲۰۰/۰۰۰۱. مدت زمان ۲۰ دقیقه
۵بهای بلیط پیست ATV۲۰۰/۰۰۰۱. مدت زمان ۶ دقیقه
۶بهای بلیط وسایل شهر بازیبین ۳۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰
۷بهای بلیط کشتی مسافربری مایا۵۰۰/۰۰۰۱. یک ساعت گردش دریایی به همراه موسیقی زنده و پذیرایی ۲.استفاده برای افراد زیر ۵ سال رایگان می باشد
۸بهای جت اسکی۶۰۰/۰۰۰ ۱.مدت زمان ۱۵ دقیقه ۲.شرایط استفاده : کارت شناسایی معتبر به همراه ودیعه
۹بهای قایق تندرو۶۰۰/۰۰۰۱.مدت زمان ۱۵ دقیقه ۲.تعداد ۱ الی ۴ نفر
۱۰بهای قایق BMW۲۵۰/۰۰۰۱.مدت زمان ۱۵ دقیقه ۲.بهای ذکر شده برای استفاده هر فرد می باشد.

shelfishow-banner