زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

اسکی روی آب

اسکی روی آب نوعی ورزش استقامتی و مهیج آبی است که لذت موج سواری را به گردشگران هدیه میکند.ورزش اسکی نیازمند قدرت بدنی ویژه بالاتنه و پائین تنه است و همچنین فرد باید از قدرت تعادل/ توازن و استقامت عضلانی عالی برخوردار باشد تا بتواند در سرعت های بالا روی آب اسکی کند.ورزشکار در حالی که اسکی مخصوصی به پا دارد با گرفتن دستگیره کابلی که به بدنه قایق موتوری متصل شده است با سرعتی حدود ۳۰ کیلومتر در ساعت روی سطح دریا کشیده میشود.شاید این سرعت روی خشکی چشمگیر به نظر نرسد اما با شرایطی که سوار روی آب دارد و همچنین با توجه به ماهیت به خصوص دریا در کنترل سرعت و حفظ تعادل سرعتی بسیار بالا محسوب میشود و هیجان سواری را چند برابر و این تفریح جذاب را جزو پرطرفدارترین ورزش ها و تفریحات دریایی کرده است.

بیشتر