زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

ترامپولین

صفحات ترامپولین یک تفریح شناخته شده در بین کودکان است . صفحات و تورهای کششی باعث می شوند تا انرژی پرشی چند برابر شده و زمین خوردنها آرام و همراه برگشت مجدد به هوا پر نشاط و مفرح باشد . کودکان همیشه از این تفریح استقبال می کنند. طراحی استاندارد بدنه و استفاده از محافظ ابری در قسمتهای خطرناک دستگاه ، یک تفریح امن را برای کودکان تدارک دیده است. علارغم دستگاههای مکانیکی و متحرک در شهر بازیها ، این وسیله ساده با تخلیه انرژی حرکتی کودکان می تواند نشاط و شادی را به نحوی متفاوت برای کودکان فراهم کند . حرکتهای آکروباتیک ساده که با کمک ترامپولین انجام می شود ، پرشهای بلند و پر انرژی ، کودکان را به دنیای رویاهایشان می کشاند و احساس قهرمان بودن آنها را پر از شور و نشاط می کند. از این رو این وسیله ساده را دست کم نگیرید و حس زیبای آن را به کودکان هدیه کنید.

بیشتر