زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

سقوط آزاد

ارتفاع همیشه یکی از بهترین و مهیج ترین بخش تفریحات برای ما میباشد.تصور کنید در ارتفاعی با حدود بیست و شش متر فاصله از زمین.با ایمنی کامل  هستید و قرار است چندین بار با سرعت به سمت زمین بیایید و دوباره به همان ارتفاع برگردید.بی شک لحظات هیجان انگیزی را پشت سر میگذارید …

به محض استارت حرکت. صدای جیغ و هیاهو به گوش میرسد و لبخند بی اراده ای روی لبهایتان مینشاند.

  • ظرفیت مسافر : ۱۶ نفر
  • سن مجاز : حد اقل ۱۲ الی ۵۵ سال
  • قد مجاز : حد اقل  ۱۳۰ سانتیمتر
  • وزن مجاز: حداکثر ۸۵ کیلوگرم

بیشتر