زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

نرخ هتل بام سبز در فصل بهار ۱۳۹۶

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ (به غیر از ورود ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ به خروج ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ و ورود ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ به خروج ۱۳۹۶/۰۳/۱۵)

ردیفنام واحد اقامتینرخ اصلیدرصد تخفیفهزینه به ریال
۱کلبه جنگلی دو نفره۳۵۰۰۰۰۰۲۰%۲۸۰۰۰۰۰
۲کلبه جنگلی چهار نفره۵۶۰۰۰۰۰۲۰%۴۴۸۰۰۰۰
۳کلبه جنگلی شش نفره۸۴۰۰۰۰۰۲۰%۶۷۲۰۰۰۰
۴سوییت ها۵۶۰۰۰۰۰۲۰%۴۴۸۰۰۰۰
۵سوییت ماه عسل۴۲۰۰۰۰۰۲۰%۳۳۶۰۰۰۰
۶سوییت کوهستان۸۴۰۰۰۰۰۳۰%۵۸۸۰۰۰۰
۷سرویس اضافه۱۱۰۰۰۰۰۱۰%۹۹۰۰۰۰

افراد پنج و بالای پنج سال شامل تمامی هزینه ها می شوند.

به ازاء هر نفر یکبار بلیط تله کابین ۲۸۰۰۰۰ ریال محاسبه می شود.

تنها راه ارتباطی خط تله کابین است و استفاده از سرویس خودرو هزینه ۵۰۰۰۰۰ ریالی دارد.

صبحانه و مینی بار رایگان است.

به همراه داشتن شناسنامه و محرمیت افراد الزامی است.

ساعت کار تله کابین از ۹:۰۰ صبح الی ۱۹:۰۰ عصر

shelfishow-banner