زیاد طول کشید؟ برای بستن صفحه بارگذاری کلیک کنید.
در حال بارگذاری ...

نرخ هتل بام سبز در اول هفته مرداد ۱۳۹۶

نرخ هتل بام سبز در اول هفته مرداد ۱۳۹۶

(شنبه ها ، یکشنبه ها ، دوشنبه ها ، سه شنبه ها)

ردیفنام واحد اقامتینرخ اصلیدرصد تخفیفهزینه به ریال
۱کلبه جنگلی دو نفره۵/۳۲۰/۰۰۰۴۰%۳/۲۰۰/۰۰۰
۲کلبه جنگلی چهار نفره۸/۶۷۰/۰۰۰۴۰%۵/۲۱۰/۰۰۰
۳کلبه جنگلی شش نفره۱۰/۹۵۰/۰۰۰۴۰%۶/۵۷۰/۰۰۰
۴سوییت دو نفره۹/۸۱۰/۰۰۰۵۰%۴/۹۱۰/۰۰۰
۵سوییت ماه عسل و لیلیوم۶/۵۱۰/۰۰۰۴۰%۳/۹۱۰/۰۰۰
۶سوییت کوهستان۱۳/۷۲۰/۰۰۰۵۰%۶/۸۶۰/۰۰۰
۷تخت اضافه۱/۵۰۰/۰۰۰۳۰%۱/۰۰۰/۰۰۰

shelfishow-banner